گزارش دیدنی از لحظه شلیک ماهواره بر سیمرغ


قرار بود برزگترین ماهواره بر کاملا ایرانی به نام سیمرغ، پیام را با خودش به فضا ببرد.پیام امیرکبیر روی بال های پرتوان و بی نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به رخ جهانیان بکشد.ماهواره بر سیمرغ قرار بود ماهواره پیام را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد.سیمرغ خیلی خوب شروع کرد ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها