گزارش دیدنی از لحظه شلیک ماهواره بر سیمرغ


قرار بود برزگترین ماهواره بر کاملا ایرانی به نام سیمرغ، پیام را با خودش به فضا ببرد.پیام امیرکبیر روی بال های پرتوان و بی نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به رخ جهانیان بکشد.ماهواره بر سیمرغ قرار بود ماهواره پیام را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد.سیمرغ خیلی خوب شروع کرد ...

 ویدیوهای پیشنهادی