سيدحسن نصرالله: معامله قرن ناکام خواهد ماند


دبیر کل جنبش حزب الله تاکيد کرد تحولات اخير منطقه، باعث قدرت گرفتن مقاومت در منطقه شده است و آرزوی اسرائیل براي انجام شدن معامله قرن ناکام خواهد ماند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها