سخنان مهم روحانی درباره انتخابات 7 اسفند


تصمیم گیر برای کشور ملت ایران است اگر کسی غیر از این فکر کند تیشه به ریشه جمهوری اسلامی ایران زده است /اگر تابع امام هستیم امام فرمود میزان رای ملت است

 ویدیوهای پیشنهادی