حضور نخست وزیر ارمنستان در ایران


اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور در کاخ سعدآباد از کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان استقبال کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی