سخنرانی روز کارگر- کارگران مجتمع فولاد نطنز-صاحب فولاد نطنز- جواد توکلی طرقی


ویدیو شرکت فولاد نطنز از کانال مجتمع فولاد و ذوب آهن نطنز

 ویدیوهای پیشنهادی