ویدیو: بغض نخست وزیر ترکیه از پرسش نوه اش


بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی امروز در آنکارا در هنگام مطرح کردن پرسش نوه اش در مورد کودتاچیان به شدت متاثر شد.

 ویدیوهای پیشنهادی