اخراج نخست وزیر انگلیس از بیمارستان!


العالم- پزشکی در یکی از بیمارستانهای لندن، نخست وزیر انگلیس را به سبب عدم پایبندی همراهانش به نظافت و سکوت از بیمارستان اخراج کرد. http://fa.alalam.ir/video/1662552

 ویدیوهای پیشنهادی