لاستیک دولتی تاکسی را از شهرداری بگیرید


مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری: لاستیک دولتی را از شهرداری ها بخواهید/مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری در شبکه خبر درباره نحوه تهیه لاستیک های دولتس توضیحاتی را ارائه داد.

 ویدیوهای پیشنهادی