زنده به گور کردن متحصنین گوهرشاد!


به مناسبت 17 دی ماه روایت کشف حجاب رضاخانی و مقاومت مردم و علما در برابر کشف حجاب و ماجرای خونین کشتار مردم در مسجد گوهرشاد را مشاهده می کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی