افغانی که دخترش را حامله کرده و دو کودک از دخترش دارد.


حلیم نام مردی افغان است که دخترش را از نه سالگی مورد تجاوز قرار داده و تا سن بیست شش سالگی بیش از نه بار او را باردار کرده و وادار به سقط شش فرزندش کرده.این مرد بعد از گرفتار شدن به دخترش تهمت هرزه بودن زده و گفته این بچه‌ها از مردان دیگه‌‌ایه.قاضی بجای حمایت به دختر گفته چرا هنوز زنده‌ای و خودکشی نکردی.

 ویدیوهای پیشنهادی