آموزش درس سلول های خورشیدی ۱ - جلسه 23: سلول های خورشیدی کوانتوم دات؛ روش ساخت QD


دانشکده فیزیک - آموزش حرفه ای درس سلول های خورشیدی ۱ - مدرس: دکتر نیما تقوی نیا - جلسه 23: سلول های خورشیدی کوانتوم دات؛ روش ساخت QD - مشکلات رسانش در سلولهای خورشیدی کوانتومی

 ویدیوهای پیشنهادی