نماهنگ سفر وزیر بهداشت به آذربایجان غربی


دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سفر استان آذربایجان غربی ، پروژه های عرصه سلامت را افتتاح کرد . گفتنی است سفر وزیر بهداشت در روزهای 17،18و 19 شهریور ماه 1397 انجام گرفت .

 ویدیوهای پیشنهادی