اقدام جالب کارمند پمپ بنزین، برای ادب کردن جوان سیگاری


دو جوان برای سوختگیری به یک پمپ بنزین در شهر صوفیه بلغارستان رفتند، اما وقتی کارمند پمپ بنزین از یکی از آنها خواست سیگارش را خاموش کنند، او این کار را نکرد. کارمند پمپ بنزین نیز با اقدامی غافلگیر کننده، درسی فراموش نشدنی به این جوان داد.

 ویدیوهای پیشنهادی