عابر چینی چگونه منجر به تصادف شد؟


فقر فرهنگی در چین و عدم رعایت قوانین، سالانه صدها تن را در این کشور به کام مرگ فرو می برد. در تصاویری که مشاهده می کنید اقدام عابر پیاده و برخورد اتوبوس و کامیون منجر به یک تصادف شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی