بار آخرتون باشه -_- کپشن هرمی کامنت نده دیلیت


فوضولی مقوف اوکی؟ بار دیگه از این زر زر ها بشنوم در جا دیلیت میزتم تا ابد به شما ها چه من هانیه رونیا آترینا رو دوست دارم و واسه بعضی از آجی هام هم تقدیمی میذارم امروز واسه سه نفر گذاشتم فضولی چرا برای اون یکی میذارم اون یکی ناراحت میشه مگه آدم نیستید من کفتم دیگع فرق نمی ذارم یعنی نمی ذارم مگه کور بودید ویدیو ی منو ندیدید هان؟؟به شما ها چه من همه ی خواهر هامو دوست دارم ⁦❤️⁩ ادامه در اولین کامنت

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها