چند کارگر پس از انفجار یک مخزن گاز در کارخانه، آتش گرفتند


چند کارگر در یکی از کارخانه‌های چین مشغول بررسی مخزن گاز بودند که پس از لحظاتی، مخزن منفجر شد. بر اثر این حادثه، چند تن آتش گرفتند و چند تن دیگر به شدت مجروح شدند.

 ویدیوهای پیشنهادی