اولین نطق رسمی رهبر کره شمالی


ویدیو کیم جونگ اون که پس از مرگ پدرش کیم جونگ ایل به رهبری کره شمالی رسید روز یکشنبه برای نخستین بار به طور علنی سخنرانی کرد و سیاست پدر خود از کانال کمی بدانیم

 ویدیوهای پیشنهادی