تلاش همه جانبه گروه های ضد انقلاب برای متوقف کردن کامیون داران


تلاش همه جانبه گروه های ضد انقلاب برای متوقف کردن کامیون داران تا کالاهای اساسی به دست مردم نرسد عده‌ای درجاده جهرم شیراز،با اسلحه به سمت کامیون‌ ها تیراندازی کردند تا آنها را متوقف کنند

 ویدیوهای پیشنهادی