جلسه هیئت دولت - سخنان رئیس جمهور در مورد اعتدال


سخنان حسن روحانی در جلسه هیئت دولت - رئیس جمهور: "اعتدال" مشی دولت است

 ویدیوهای پیشنهادی