جلسه هیئت دولت - سخنان رئیس جمهور درباره اشتغال


جلسه هیئت دولت - سخنان رئیس جمهور درباره اشتغال - حسن روحانی: استانداران اشتغال را به عنوان اصلی ترین مساله در استان مد نظر قرار دهند

 ویدیوهای پیشنهادی