ابطحی و صحبت هایش در مورد دولت روحانی


ابطحی و صحبت هایش در مورد دولت روحانی. رئیس دفتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات: دولت روحانی دولتی متشتت و پراکنده ای بود، دولتی نبود که همدیگر را کمک کنند، دولت روحانی می توانست خیلی بهتر از این باشد.

 ویدیوهای پیشنهادی