عشقس فقط امیر تتلو (خونه خوبه2)برای دشمنای تتلو


این اهنگ رو گروه تلاتم باند خونده برای دشمنای تتلو....راستی اقای علی سومیت حتما این اهنگ رو گوش کن تا بدونی با کی در طرفی من قصد توهین ندارم ولی تو هنوز تازه یه ماه تو یه این هنر وارد شدی ولی تتلو از ...