فیلم انتقال اتوبوس نصف شده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات


فیلم انتقال اتوبوس نصف شده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات تعداد جانباختگان در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات به ۸ نفر رسید. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از فوت یکی دیگر از مصدومان حادثه دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد، تعداد جانباختگان در مجموع به ۸ نفر رسید.

 ویدیوهای پیشنهادی