فیلم علت حضور نیروی ویژه ضد شورش در محل حادثه واژگونی اتوبوس علوم تحقیقات


فیلم علت حضور نیروی ویژه ضد شورش در محل حادثه واژگونی اتوبوس علوم تحقیقات / حضور گشت های پلیسی در دانشگاه آزاد برای برقراری نظم در محل حادثه‌ی واژگونی دانشگاه علوم و تحقیقات

 ویدیوهای پیشنهادی