داغان کردن پراید به دست چینی ها . همین یه مدت پیش هم غرق شدن سانچی به علت بی تفاوتی و بی کفایتی چینی ها


پراید ما رو نگا . تولید ملی اصلا یعنی همین حمایت کنید دوستان . پراید خیلی خوبه

 ویدیوهای پیشنهادی