حوادث رانندگی در سال 2017 - شالکه -


از ۩ ۩ ۩ زلزله(10ریشتری)۩ ۩ ۩