اعتراض جالب مهدی فخیم زاده به طرح ترافیک


طعنه مهدی فخیم زاده به شهرداری تهران را در این ویدیو ببینید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها