لحظه وداع‌ دردناک پدر شهید با پیکر فرزندش


لحظه دردناک وداع یک پدر فلسطینی با پیکر فرزند شهیدش را می بینید،که در جریان تظاهرات روز" نکبت" توسط جنایتکاران صهیونیستی به شهادت رسید.

 ویدیوهای پیشنهادی