واکنش مجری برنامه «حوالی امروز» به درگیری لفظی کارمند گمرک و نماینده مجلس


شبکه پنج- 3 دی 97- 07:07| هیراد حاتمی مجری برنامه «حوالی امروز» در واکنش به درگیری لفظی کارمند گمرک و نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت: بازار اخبار داغ است، اما در شرایطی که ما اتفاق های مهم تری برای بررسی و رسیدگی داریم، خودمان را درگیر موضوعاتی می کنیم که انرژی مان را می گیرد. نمونه بارزش همین اتفاقی که بین مامور گمرک و نماینده مجلس روی داد. یادمان رفته است که موضوعات مهم تری را برای رسیدگی داریم برای مثال اتفاق تلخی که هفته گذشته در زاهدان افتاد (آتش سوزی مدرسه).

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها