واکنش مجری برنامه «حوالی امروز» به درگیری لفظی کارمند گمرک و نماینده مجلس


شبکه پنج- 3 دی 97- 07:07| هیراد حاتمی مجری برنامه «حوالی امروز» در واکنش به درگیری لفظی کارمند گمرک و نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت: بازار اخبار داغ است، اما در شرایطی که ما اتفاق های مهم تری برای بررسی و رسیدگی داریم، خودمان را درگیر موضوعاتی می کنیم که انرژی مان را می گیرد. نمونه بارزش همین اتفاقی که بین مامور گمرک و نماینده مجلس روی داد. یادمان رفته است که موضوعات مهم تری را برای رسیدگی داریم برای مثال اتفاق تلخی که هفته گذشته در زاهدان افتاد (آتش سوزی مدرسه).

 ویدیوهای پیشنهادی