سرنوشت تلخ دوچرخه سوار بدلیل بی توجهی راننده ون هنگام باز کردن در خودرو


دوچرخه سواری که از کنار یک خودروی ون در خیابان عبور می‌کرد، به دلیل باز شدن در این خودرو، روی زمین افتاد و در همان حال خودروی دیگری از روی او رد شد.گفتنی است؛ علت این حادثه باز کردن در خودرو توسط راننده ون بدون توجه به خودروهای عبوری در جاده بود. ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها