فیلم / خط و نشان کشیدن باقری درمنی در مصاحبه قبل از اعدام داخل زندان اوین !!


فیلم / خط و نشان کشیدن باقری درمنی در مصاحبه قبل از اعدام داخل زندان اوین !! / هنگامی که در اتاق محل مصاحبه در حال انجام امور مربوط به مصاحبه بودیم درمنی وارد شد اخم به چهره داشت. با غرور ما را نگاه می‌کرد. ایستاد تا دستبند را باز کنند، بعد نشست. به قول بوکسور‌ها با گارد پایین و بسته مصاحبه‌اش را آغاز کرد و تا پایان با همین گارد ادامه داد. اولین تماس را با کارشناس پرونده برقرار کردم. بعد از کلی معرفی و نشانه دادن که خبرنگار هستم، چون اعتماد نمی‌کرد مجبور شدم در سربرگ نامه بزنم و برای اداره‌اش فکس کنم. بعد از ارسال نامه کلی معذرت خواهی کرد و گفت: به قدری در جریان این پرونده برای من اتفاقات عجیب افتاده که دیگر به کسی اطمینان ندارم. نزدیک به یک ساعت با هم صحبت کردیم، اما انگار از این یک ساعت فقط جمله آخرش یادم مانده بود که می‌گفت: درمنی انقدر زیرکه که به جرات می‌گویم اکثر مفسدین اقتصادی سال‌های اخیر ما رو می‌تونه درس بده. شماره کارشناس دیگری را گرفتم. سرش خیلی شلوغ بود، اما با حوصله هر آنچه را فکر می‌کرد به دردم بخورد را گفت، اما باز هم یک جمله آشنا شنیدم. اگر من کارشناس پرونده بودم از همین الان بگم باقری درمنی خیلی زرنگ‌تر از این‌هاست که بشینه جلوت و باهات حرف بزنه. با تکرار دو جمله بالا به سمت اوین رفتم. وارد اتاق مصاحبه شدیم. تصویربردار‌ها و دیگر خبرنگاران از شبکه خب

 ویدیوهای پیشنهادی