کشف ۱۷ خانه از مظلومین / فرار باقری درمنی ناکام ماند


کشف ۱۷ خانه از مظلومین در اخبار 20:30 بیست و سی دیشب 24 آذر 1397 ، اقدام گروهی برای فراری دادن سلطان قیر در یکی از اعزام‌ ها زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به سوء استفاده از نام یکی از نهاد‌ها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار می‌شود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کنند نقشه فرار با تدبیر قاضی و مسئولان قضایی ناکام ماند

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها