افشاگری علیه BBC و آمدنیوز درباره ماجرای خرمشهر


شروع کننده شایعات درباره اینکه آب خوزستان به بصره و کویت می رود، شبکه های وهابی کلمه، بیان و امثال روح الله زم و حتی بخش هایی از بی بی سی بودند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها