در ویدئوی زیر روایتی شنیدنی از بانوی شجاع کرجی را مشاهده می کنید که دوشادوش شهید جهان آرا برای آزادی خرمشهر در خط مقدم به دفاع از کشورمان پرد


. این روایت جنگیدن بانوی شجاعی را که در کنار شهید جهان آرا برای آزادی خرمشهر در خط مقدم دفاع کرده است ، مشاهده می کنید. خانم کرجی که دلاوری های مثال زدنی ای در زمان حصر خرمشهر داشت

 ویدیوهای پیشنهادی