مگه ما گداییم که بگیم به یارانه نیازمندیم؟یارانه حقمونه


قسمت اول شهرآرا: «عوارض خروج از یارانه!» | #یارانه حقّه یا صدقه؟! جمع کنید کاسه کوزه تونو! | لایحه پیشنهادی #مردم برای یارانه ها رو ببینید... | پخش اختصاصی از صفحه آوانت

 ویدیوهای پیشنهادی