بزرگترین رزمایش صهیونیستی-آمریکایی در فلسطین


ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت نظامیان آمریکایی، بزرگترین رزمایش مشترک را از زمان ایجاد این رژیم جعلی در فلسطین آغاز کرده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها