شعارهای مردم در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی


شعارهای مردم در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی را با هم در این کلیپ ببینیم.

 ویدیوهای پیشنهادی