حرکت عجیب و بسیار خطرناک مسافران در مترو کرج!


مسافران مترو امروز در اقدامی بسیار عجیب و خطرناک، از خط ریلی برای رفتن به مسیر مخالف استفاده کردند!

 ویدیوهای پیشنهادی