انتظار 40 دقیقه ای مسافران خط یک مترو


صبح امروز به علت نقص فنی مسافران خط 1 مترو را در ایستگاه محمدیه پیاده کردند و مسافران 40 دقیقه در انتظار قطار ماندند.

 ویدیوهای پیشنهادی