پشت پرده حمله به کامیون‌ داران


پشت پرده حمله به کامیون‌داران نوجوانان زیر ۱۷ سال از پشت‌پرده جریان سازمان‌ یافته برای اخلال در تردد کامیون‌ ها در اصفهان می‌گویند

 ویدیوهای پیشنهادی