استقبال پرخرج از روحانی


خطابم به مسئولین اینه که به جای اینهمه خرج کردن در راه تبلیغات، کمی به فکر فقیر و فقرا باشید، والله قسم آن دنیا باید پاسخگو باشید.

 ویدیوهای پیشنهادی