فیلم کاملی از لحظه به لحظه اعدام 3 سارق مسلح در شیراز


فیلم کاملی از لحظه به لحظه اعدام 3 سارق مسلح در شیراز ساعت 7 صبح امروز حکم سارقان مسلح بانک های شیراز و اصفهان در میدان پیام شیراز به دست ماموران اجرا شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها