سخنرانی جنجالی حسن روحانی درباره ارتش و پاسخ چمران


سخنان افراطی حسن روحانی در رابطه با بازنشستگان ارتشی و انحلال تیپ نوهد به همراه پاسخهای کوبنده شهید چمران. چه کسانی امروز مدعی اعتدالند؟

 ویدیوهای پیشنهادی