استقبال پرخرج از روحانی در ساری


خطابم به مسئولین اینه که به جای اینهمه خرج کردن در راه تبلیغات، کمی به فکر فقیر و فقرا باشید، نیاز به این همه خرج برای استقبال از رییس جمهور نبود.

 ویدیوهای پیشنهادی