آیت الله بهجت:در نظر مرجع عالی قدر آیت الله مکارم شیرازی


نظر مرجع عالی قدر آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره اسوه ی سالکان آیت الله شیخ محمد تقی بهجت فومنی (ره). / برای شادی روح آیت الله بهجت صلوات بفرستید!!! عرفان, عارف, آیت الله بهجت, آیت الله مکارم شیرازی, صالحین, الله, بهجت:در, مرجع, عالی, الله, مکارم, ...

 ویدیوهای پیشنهادی