فیلم لحظه بازداشت ملوانان آمریکایی


فیلمی از لحظه بازداشت ملوانان آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران در اطراف جزیره فارسی در خلیج فارس امروز منتشر شد. http://fa.alalam.ir/video/1778838

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:15 آی گین