روش ورود به شغل آموزش منابع انسانی و افزایش درآمد در آن


یحیی محمدی نیا، مدرس و مشاور کسب و کار برنامه وقت کار، روزهای زوج، ساعت 22، شبکه ایران کالا www.vaghtekar.tv

 ویدیوهای پیشنهادی