زمین خواری کم بود معدن خواری هم اضافه شد! - تازه ترین ها -


حضور خبرنگار صداوسیما در تجمع اعتراضی مردم در خصوص ایجاد معدن سنگ در جوار زمینهای هیو و مصاحبه با تعدادی از همشهریان و مسئولین محلی

 ویدیوهای پیشنهادی