برخورد جدی دولت با رانت خواری و سودجویی


شریعتمداری ؛ وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن دادن گزارش هایی مبنی بر برخورد با تخلفات در واردات، اعلام کرد با هرگونه تخلف برخورد جدی خواهد شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها