رقم مالیاتی بنیاد مستضعفان در 14سال


سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان: برخلاف شایعات، بنیاد مستضعفان در ۱۴ سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است.

 ویدیوهای پیشنهادی